História Michalovského juda

     Krúžok judo v Michalovciach vznikol registráciou dňa 1. 12. 1964 pod názvom Lokomotíva Michalovce. Oddiel spolu založili Štefan Karaffa a Bohuslav Karas, ktorí zároveň vykonavali funkciu trénerov a boli aj aktívnymi pretekármi. Členskú základňu tvorilo 27 členov, ktorí úspešne začali na krajských súťažiach. Tréningový proces prebiehal na terajšom Gymnáziu P. Horova. V tom čase k najúspešnejším pretekárom patrili Ľudovít Mika, Milan Petický, Hreha, Peter Grafik, Vincent Kirčák, Kovaľ, Karaffa Štefan, Karas Bohuslav. Bez pomoci pánov Czabu Kendeho a bratov Dusilovcov z Lokomotívy Košice by krúžok judo nebol založený. V roku 1967 sa rozšírila členská základňa na 39 členov a k trénerom Karaffovi, Karasovi pribudol Ján Hirlík. Krúžok judo bol premenovaný na Slovan OÚNZ a následne na krúžok judo OV ČSTV a ODPaM. Pán Štefan Karaffa a Bohuslav Karas získali najvyšší technický stupeň 2.DAN zo všetkých pretekárov. Začiatkom roka 1968 preberá krúžok judo Miroslav Gajdoš. Pod TJ ZV Vihorlat Michalovce prešiel ako oddiel judo. Členskú základňu tvorilo 10 chlapcov, ku ktorým v apríli pribudli aj dievčatá. Vývoj členskej základne bol následovný: 1969-39 členov, 1970-44, 1971-1974-50 až 55, 1975-70, 1976-102, 1977-108, 1978-110,1979-118, 1980-128, 1981-88, 1982-76, 1983-104, 1984-118, 1985-120. V rokoch 1969 až 1985 pretekári na Majstrovstvách Slovenska získali 121 medaily a Majstrovstvách Československa získali: Grešková Anna teraz(Beňuškova) a Lazuková Zdenka teraz (Grešková) ktorá získala 3x titul. Strieborné medaily na Majstrovstvách Československa získali: Krišanda Andrej 2x, Grešková Anna(Beňušková), Hreha Michal, Lazuková Zdena (Grešková) Bronzové medaily získali: Grešková Anna(Beňušková) 2x, Mitrovčáková Mária(Krausová) 2x, Lukáček Julian 2x, Kolesárová Gabriela(Matošová), Lazuková Ľudmila(Markovičová), Gojdová Jana(Kuševová), Stanová Iveta, Goč Jozef, Ing. Lupták Ján. V súťaži družstiev dorastenky získali Titul Majsterky Československa a raz strieborné medaily. V súťaži družstiev žien obsadili 3.miesto. Na Majstrovstvách Slovenska pretekári oddielu získali 121 medailových umiestnení. Titul Majstra Slovenska získali: Butkovský Juraj, Sklárová Maria(Warywodová), Krišanda Andrej, Fedák Miroslav 2x, Hreha Michal, Lazorišáková Erika(Lukačeková)2x, Petický Slavomír, Kohút Viliam, Lupták Ján, Lazuková Zdenka(Grešková) 2x, Lukáček Julian, Besterciová Marta(Pavelková), Kolesárová Gabriela(Matošová), Mitrovčáková Mária(Krausová), Krišanda Ján. Družstvo žiakov získalo 2. miesto a družstvo dorastencov získalo 1x druhé miesto a 1 x tretie miesto, družstvo dorasteniek 1x druhé a 1x tretie miesto, družstvo žien druhé miesto. Hlavným trénerom bol Ing. Gajdoš Miroslav. Na trénerskej práci sa podieľali aj ďalší tréneri:PaeDr. Bobák Michal, Ing. Modrák Ján, Ing. Lukáček Julian, Krišanda Andrej, Majorošová Anna(Kittanová), pomocní tréneri Kulík Ján, Kohút Viliam a Lazorišáková Erika(Lukačeková). V januári v roku 1984 bola podpísaná dohoda o zriadení Školského športového strediska, ktoré začalo svoju činnosť v roku 1985 pri II. Základnej škole. Trénermi ŠŠS boli Mgr. Majorošová Anna(Kittanová), Ing. Modrák Ján, PaeDr. Bobák Michal. Po roku 1985 dochádza k zmene vo vedení oddielu judo, predsedom oddielu sa stáva PaeDr. Bobák Michal. Viliam Kohút preberá od Miroslava Gajdoša staršiu skupinu pretekárov oddielu(dorastenci, dorastenky, juniori, muži, ženy). Trénovalo sa na II: ZŠ, potom na III:ZŠ, v novej športovej hale, na VIII. ZŠ, Gymnázium P. Horova. V roku 1991 pri ODPaM vznikol oddiel Slávia ODPaM pod vedením Štofaníka Jozefa. Za obdobie od roku 1986 až 1993 pretekári TJ Zemplín Vihorlat Michalovce získali 133 medailových umiestnení na Majstrovstvách Československa a Slovenska. Titul Majstra Československa získali: Gecková Andrea 2x, Gecková Zuzana 4x, Michalovčíková Iveta, Babjak Peter 3x. Titul Majstra Slovenska získali: Gecková Andrea 3x, Gecková Zuzana 5x, Nurková Ľuba 2x, Čurma Vladimír, Bobák Marián, Popiková Lenka, Hurová Zuzana, Miciková Karin, Guľaš Rado, Kohútová Martina 2x, Kaničárová Denisa, Papanová Martina 3x, Viner Erik, Dorčáková Alena, Babjak Peter 2x. Titul Majstra Slovenska získalo aj družstvo žien v roku 1989. Gecková Andrea štartovala za družstvo Československa na Majstrovstvách Európy družstiev, ktoré obsadilo 5.miesto. Aj jej sestra Gecková Zuzana bola účastníčkou Majstrovstiev Európy jednotlivkýň v Prahe. V roku 1995 štartovala za družstvo Slovenska na Majstrovstvách Európy družstiev v Trnave. Najúspešnejším pretekárom oddielu bol Babjak Peter, ktorý na Majstrovstvách Európy juniorov v roku 1990 v Ankare získal bronzovú medailu, v roku 1993 bol účastníkom Majstrovstiev sveta, na ME v Anglicku v roku 1995 získal 5. miesto, na turnaji v Japonsku na Shoriki cup získal 3.miesto, v roku 1997 vyhral turnaj US open v USA, v roku 1998 na tom istom turnaji skončil druhý, do finále pre zranenie nenastúpil. Na týchto úspechoch sa podieľali tréneri: Kohút Viliam, Mgr. Majorošová Anna(Kittanová), PaeDr. Bobák Michal. V prípravke trénovali Kováčová Mária, Beňušková Anna, Nurková Ľubica. V roku 1994 Bobák Michal založil oddiel Bodu Michalovce, ktorého bol predsedom a s ním odišla aj časť starších pretekárov, ktorí trénovali na Gymnáziu P. Horova. Tým v meste pôsobili 3 oddiely judo. Predsedom oddielu ŠK Zemplín sa stáva Mgr. Majorošová Anna(Kittanová), ktorá bola zároveň vedúcou Školského športového strediska. V oddiely ostali trénovať Kohút Viliam a Majorošová Anna od roku 1998, Kittan Peter, Čopák Gabriel, v roku 2001 Volek Jozef. Tieto 3 oddiely za obdobie 1994 až 1998 vybojovali 85 medailových umiestnení, z toho 3 Slávia ODPaM, 29 Bodu Michalovce a 53 ŠK Zemplín Michalovce. Majstra Slovenska si vybojovali : Papanová Martina 6x, Furda Radovan 2x, Kozlov Radoslav 2x, Kolesár Peter, Marcin Ján 2x, Gazdovičová Ivica, Kelemenová Zuzana, Geľatko Rado, Kohútová Martina 2x, Vysaníková Petra, Butkovský Peter, Badida Ján, Hrehová Lenka, Murdzíkova Zuzana, Lukáčová Andrea, Juhász Peter 2x, Danko Michal. Družstvo starších žiakov v roku 2003 obsadilo 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska. Na podnet rodičov a trénerov dochádza k dohode, aby oddiely trénovali spolu. Časť pretekárov zo Slávie a Bodu prešlo pod ŠK Zemplín Michalovce. Za obdobie 1999 až 2003 na Majstrovstvách Slovenska si judisti ŠK Zemplín a Bodu vybojovali 92 medailových umiestnení, z toho Bodu 9 medaily a ŠK Zemplín 83 medaily. Titul Majstra Slovenska získali: Papanová Martina, Maščeník Vladimír 3x, Juhász Peter 2x, Mihoková Iveta 2x, Urbančík Matúš, Milichovský Matúš, Pakandl Martin 2x, Čarná Katarína, Szakacsová Diana, Fedorko Ondrej, Paľovčíková Monika, Danko Michal, Kohútová Monika, Zahorčák Martin. Titul Majstra Slovenska získalo družstvo dorasteniek v roku 2001, družstvo dorastencov skončilo na 3. mieste, v roku 2002 družstvo junioriek získalo strieborné medaily. Pretekári ŠK Zemplín Michalovce sa presadili a uspeli aj na medzinárodných turnajoch v zahraničí. Na turnaji v Taliansku získali 1.miesta Gecková Andrea, Gecková Zuzana, Miciková Dagmar, Maščeník Vladimír, v Maďarsku........., v Belgicku Danko Michal, Mihoková Iveta, Juhász Peter, Milichovský Matúš........., v Poľsku, v Rumunsku, Česku Kelemenová Zuzana, Dobek Roman, Plichta Dušan, Bulík Martin, Urbančíková Veronika. Najstaršou súťažou na Slovensku je Veľká cena mesta Michalovce, ktorej 1. ročník sa uskutočnil v roku 1971. Od roku 1994 súťaže sa zúčastňujú aj zahraniční pretekári z Poľska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny, Česka, Slovinska. V tomto roku ŠK Zemplín usporiada 34. ročník. Za posledných desať rokov v súťaži družstiev oddiel ŠK Zemplín nenašiel premožiteľa. Všetky vekové kategórie, vrátene prípravky tvoria členskú základňu o počte 102 členov.

naspäť na začiatok

Informácie od Ing. Štefana Karaffu

     Oddiel Judo v Michalovciach vznikol registráciou dňa 1. 12. 1964 pod názvom Lokomotíva Michalovce a to po mojom absolvovaní skúšok trénera III: triedy 18. 10. 1964 keď som ako člen Judo Lokomotíva Košice tieto skúšky úspešne absolvoval pod vedením pánov Czabu Kendeho a Róberta Dusila. Hneď po založení oddielu v priebehu mesiaca decembra 1964 urobil nábor do oddielu. Oddiel sa postupne rozrástol na 27 členov a začal úspešne v krajskom kole súťaže. Už počas roku 1965 až 1996 sme obsadili viackrát 3, 4, 5 miesto. Pokiaľ porovnáme, že sme mali zdatnejších ako aj technicky vyspelejších súperov z Košíc, Popradu, Bardejova a Spišskej N. Vsi možno to považovať za úspech. Veľká vďaka patrí opätovne p. Czabovi Kendemu a bratom Dusilovcom, ktorí neraz pricestovali do Michaloviec a pomáhali s nácvikom a taktikou pri rôznych chvatoch. Skutočne môžeme povedať, že bez ich pomoci by oddiel Juda nebol založený a neudržal by sa. V roku 1967 som spolu s p. Bohuslavom Karasom a Jánom Hirlikom absolvoval ďalší kurz trénera a oddiel sa rozrástol na 39 členov. V tomto období sme sa už zúčastnili na rôznych súťažiach v Prostejove, Opave, Litoměřiciach, Nitre, B. Bystrici a Bratislave tam sme sa tiež umiestnili na 4 až 5 mieste. Úspešnosť členov družstvá neboli nielen športovci Ľudovít Mika, Milan Petický, Hreha , ale aj tréneri Bohuslav Karas a Štefan Karaffa. Posilou boli aj odchovanci iných oddielov p. Grafik, Vincent Kirčak a Koval. Začínali sme v telocvični Gymnázia P. Horova a neskôr po premenovaní na Slovan OÚNZ a následne na oddiel Juda OVCSTV ODPaM sme prišli trénovať do domu pionierov a mládeže budova Zlatého Býka kde po 2,5 rokoch sme odišli na I. ZDŠ (terajšia škola Pavla Horova). Zložité bolo obdobie v rokoch 1964 až 1969 kde sme si cestovné a nákup kimon neraz zakúpili za vlastné na aj napriek tomu sa oddiel rozrástol na 43 členov. Najväčšiu triedu zo stupňov Juda získal p. Bohuslav Karas a Štefan Karaffa, ktorí v nasledujúcich rokoch v iných oddieloch skúškami a počtom zápasov dosiahli majstrovskú triedu 2.DAN p. Karas po vysťahovaní do USA založil súkromnú školu Ju Jitsu a Juda, ktorá sa stala známou nielen v USA, ale aj v iných štátoch. Sám p. Karas na športovom poli dosiahol veľmi vysokých ocenení. Popri činnosti oddielu Juda som viedol aj rôzne kurzy sebaobrany pre rôzne záujmové skupiny v Michalovciach v Trebišovskom a Humenskom okrese, absolventi týchto kurzov úspešne vykonávali svoju profesionálnu činnosť a tieto kurzy im ich prácu uľahčili. V roku 1968 som oddiel Juda zveril do pôsobnosti p. Miroslava Gajdoša, ktorý úspešne pokračoval v ďalšej činnosti po mojom odchode. No aj napriek tomu, že som pokračoval v športovej činnosti (Judo, Sambo, Ju Jitsu) ako profesionálny pracovník stále som sa aspoň príležitostne informoval ako sa darí materskému oddielu. A dnes som hrdý na to, že oddiel Juda dosiahol úspechy na rôznych súťažiach preto želám všetkým športovcom a priaznivcom Juda veľa úspechov do ďalších rokov na poli amatérskom alebo profesionálnom. S úctou Ing. Štefan Karaffa

naspäť na začiatok

Informácie od Ing.Miroslava Gajdoša

     Začiatky a etapy rozvoja juda v Michalovciach Prvé zmienky o jude v Michalovciach sú z roku 1964 avšak dokumentácia sa zachovala až z roku 1967. Krúžok juda v ODPaM viedol p. Štefan Karaffa. Začiatkom roku 1968 prevzal krúžok juda p.Miroslav Gajdoš (p. Karaffa nastúpil na zákl. voj. Službu). Po analýze stavu a jednaniach na OV ČSZTV (p. Ján Korpa, taj.), na Oblastnom zväze juda v Košiciach (p. Róbert Dusil), TJ Zemplín Vihorlat (preds. PhMr. Alexander Bugala) a ODPaM (riad. Michal Korpa) bolo dohodnuté: 1. Krúžok juda v záujme zabezpečenia na súťažiach prejde do TJ ZV Michalovce. 2. ODPaM Michalovce umožní aj naďalej trénovať vo svojich priestoroch. 3. Oblastný zväz juda zabezpečí presun z Košíc do Michaloviec vyradenej zápasníckej žinenky a zabezpečí družstvo Lokomotívy Košice na propagačné vystúpenia v Michalovciach. 4. OV ČSZTV uhradí TJ ZV Michalovce náklady na oddiel v roku 1968. Členská základňa bola začiatkom roku 1968 10 chlapcov. V druhom štvrťroku začali trénovať aj dievčatá. Koncom roku 1968 mal oddiel džuda 22 členov. Zúčastnili sa piatich súťaží. Z jednotlivcov boli najúspešnejší: Mária Abrahamová druhým miestom na obl. majstrovstvách a účasťou na M-ČSSR a Milan Petický śtvrtým miestom na obl. majstrovstvách a účasťou na kvalifikácií o postup na M-ČSSR. Obaja štartovali v kat. dorasteneckých. Vývoj členskej základne bol nasledovný 1969-39, 1970-44, 1971 až 1974 50 až 55, 1975-70, 1976-102, 1977-108. 1978-110, 1979-118, 1980-128, 1981-88, 1982-76, 1983-104, 1984-118, 1985-120.
Rozvoj členskej základne účasti na súťažiach prebiehal do rokov 1975 až 1976. V nasledujúcom čase i keď sa členská základňa zvýšila nebolo úmerné so zvýšením základne dosiahnuté aj zvýšenie počtu treningových hodín a boli zrušené sústredenia. Problémy sa postupne rozrástli tak, že v rokoch 1981 až 1982 bolo nutné na požiadanie TJ podstatne znížiť členskú základňu. K zvýšeniu členskej základne došlo po zaradení džuda medzi preferované športy i keď hodne problémov ostalo Michalovce, január 1986

naspäť na začiatok

Tréneri Oddielu

      A, Súčasný stav

1. Kovačová Mária žiaci a žiačky do 8 rokov – všestranná najmä gymnastická príprava. Trénuje od októbra 1985. Je stredoškolskou prof. teesnej výchovy a Gymnáziu Michlovce.

2. Beňušková Anna –
žiaci a žiačky 8 až 10 rokov – prípravka. Trénuje od januára 1985. Je trénerku III. triedy od roku 1972. V roku 1985 absolvovala časť kurzu trénerov II. triedy. Pracuje v MEZ-e Michalovce. V oddiele trenovala aj v rokoch 1972-73.

3. Majorošová Anna –
Školské športové stredisko mladšia skupina 11-12 roční žiaci a žiačky. Trénuje od septembra 1985. Je učiteľkou telesnej výchovy na II. ZŠ Michalovce a trénerkou III. triedy. Má rozpracovanú prácu obhajením ktorej splní podmienky pre menovanie za trénerku II. triedy. V oddiele trénovala aj v juni-auguste 1984.

4. Bobák Michal PaeDr. –
Školské športové stredisko, staršia skupina 13-14 roční žiaci a žiačky. ŠŠS trénuje už druhý rok. V oddiele trénuje od septembra 1975. Je trénerom II. trie- dy. Je stredoškolským prof. telesnej výhovi na Gymnáziu Michalovce.

5. Gajdoš Miroslav Ing. –
dorastenci, juniori, muži, dorastenky a ženy tj. 15 roční a starší. Trénuje v oddiele od januára 1968. Je trénerom II. triedy.

6. Kohút Viliam –
vykonavá činnosť pomocného trénera. Predpokladáme absolvovanie trénerského kurzu pre III. triedu v roku 1986.


     B, Bývali tréneri

1. Lukáček Julian Ing. –
Trénoval v oddieli ako tréner III. triedy v rokoch 1972-73 a ako tré- ner II. triedy v rokoch 1979-84. Teraz pracuje v Bratislave.

2. Modrák Ján Ing. – Trénoval v oddieli roku 1978 do júna 1985. Tréner II. triedy. Pracuje na MsNV v Michalovciach.

3. Krišanda Andrej –
Trénoval v oddieli ako tréner II. triedy v rokoch 1978-79. Teraz pra- cuje jako stredoškolský profesor telesnej výchovy na Gymnáziu vo Vranove.

4. Kulík Ján –
vykonával činnosť pomocného trénera najmä v rokoch 1973-75. Pracuje v Michalovciach.

5. Lukáčeková Erika –
vykonávala činnosť pomocnej trénerky najmä v rokoch 1975-76. Michalovce, december 1985


naspäť na začiatok

Informatívna správa

     Oddiel judo při TJ ZV Michalovce vznikol začiatkom roku 1968. Do tohoto času judisti v počte 10-15 chlapcov trénovali v krúžku juda při ODPaM Michalovce, ktorý založil a viedol P. Karafa. Nakoľko zakladateľ krúžku juda nastupoval začiatkom roku 1968 základnú vojenskú službu prevzal po ňom vedenie krúžku p. Gajdoš. Krúžok juda pokračoval ďalej vo svojej činnosti, zvýšil počet členov a v apríli 1968 sa rozšíril o dievčatá. Tým, že členovia krúžku, ktorí zložili skúšky kyu a mohli štartovať boli členmi TJ ZV umožnil sa im štart na súťažiach. I keď ich v roku 1968 neabsolvovali veľa (5) pomohlo to propagácií i záujmu o tréning. Tréningy prebiehali 2x týždene na starých zápasnických žinenkách, ktoré niekoľko rokov predtým boli vzradené v Košiciach. Pretekári trénovali v kimonách. Najväčšími úspechmi bola účasť Abrahamovej na majstrovstvách ČSSR dorasteniek a Petického na kvalifikácií (oblasť Slovensko+Morava) o postup na majstrovstvá ČSSR dorastencov. Ku koncu roka 1968 sa počet členov oddielu stabilizoval na 22. V roku 1969 sa zvýšil počet členov až na 40 a v daných podmienkách bolo veľmi obťiažne viesť tréningy. Po prejednaní na výbore TJ ZV sa podarilo zabezpečiť tréníngové hodiny v telocviční I.ZDŠ čím sa zvýšili najmä priestorové možnosti a zlepšili hygienické zariadenia. Aj na súťažiach sa začinajú odrážať zlepšené podmienky a i keď je základom väčšiny úspechov bojovnosť a snaha presadzujú sa aj naučené technické prvky. Že pretekári môžu súťažiť a víťaziť aj nad najlepšími v ČSSR signalizovali úspechy Butkovského v kategórií žiakov, keď zvíťazil na turnaji v Bratislave i celoštátne obsadenom v Plzni. Najväčší úspech však dosiahla Grešková, ktorá na majstrovstvách ČSSR obsadila druhé miesto v kateórií dorasteniek. Ďalší rok priniesol pre oddiel zvýšenie počtu až na 50 žiaľ stále bez judistickej žinenky čo dosť komplikuje nácvik niektorých technických prvkov. Pomerne značné úspechy našich pretekárov našli odozvu u ostatných oddielov ČSSR, dostávame pozvánky na súťaže a aj výber TJ nám umožnuje štartoať na viacerých turnajoch. Prvý titul dorasteneckej majsterky ČSSR Greškovej pre náš oddiel, ďalšia striborná medaila Krišandu v kategórií dorastencov, 8 medaili z majstrovstiev SSR dokazuje, že oddiel má viac schopných pretékarov. V roku 1971 došlo k zakúpeniu judistickej žinenky čím sa zlepšili tréningové možnosti a ustálil sa počet členov oddielu na 50 čo při dvoch tréningoch do týždňa umožnuje pomerne dobrý nácvik juda. Členovia oddielu sa zúčastnili 21 súťaží a získali 33x prvá až tretie miesto. Do širšieho kádra reprezentačného družstva ČSSR dorasteniek bola zaradená Grešková, do dorasteneckého družstva SSR Lukáček a Hreha a v družstve SSR žiakov štartovali Petický, Fedák a Kohút V. Rok 1972 priniesol najmä zvýšenie štartov na súťažiach čo bolo samozrejme ovplyvnené usilovnými tréningami a aj pomerne dobrými výsledkami na súťažiach. Oddiel získal opäť dve medaily z majstrovstiev ČSSR ale aj dalších, ktorí obsadili 5. Miesta je treba brať v úvahu. Z majstrovstiev SSR to bolo 11 medaily. Na niektorých špičkových súťažiach sa však prejavili nedostatky kondičného rázu, ktoré však vzhľadom na počet tréningov (2x týždenne) je možné znížiť len disciplinovaným individuálným tréningom. V roku 1973 pokračovali tréningy i činnosť s počtom cca 50 členov. Skutočnosť, že rokmi človek stárne sa prejavila aj v našom oddiele. Zo žiakov sa stali dorastenci z dorastencov juniori podobne aj u dievčat. Nakoľko sa v posledných rokoch nepreviedol systematický nábor a výber žiakov prejailo sa to aj na výsledkoch. Ani jedna medaila z majstrovstiev SSR žiakov. Slabšie bojovali aj dorastenci. Úspechy však dosahoali juniori a najmä dorastenky. Oproti tradičným dvom medailám z majstrovstiev ČSSR (v roku 1970-72) sme získali štyri z toho jednu zlatú za družstvo dorasteniek. Oddiel pre další rozvoj potrebuje rozšíriť trénerske kádre, lebo jeden tréner na úspešné učinkovanie tak širokého kádra pretekárov i výchovu začiatočníkov je málo. Rok 1974 nemožno zatiaľ hodnotiť no už prvý polrok naznačil že k úspešnému pokračovaniu je nutné rozšíriť počet tréningových hodín, trénerské kádre a prevádzať systematický výber začiatčníkov. Mimo športového života oddiel usporiadal na počesť výročia založenia KSČ a SNP už štyri ročníky ,,Veľkej ceny Michaloviec“ v jude žiakov, ktorej sa zúčastnili petekári zo všetkých kútov ČSSR. Členovia oddielu sa zúčastnili mnohých propagačných vystúpení, besied, telovýchovných akademií apod. Viacerí členovia sú dobrovoľnými darcami krvi a tiež patria medzi úspešých žiakov v škole starší na pracoviskách. Dvaja naši odchovanci Lukáček a krišanda úspešne štartujú za Sl. SVŠT Bratislava a študujú na vysokých školách.

V Michalovciach, dňa 30. 8. 1974           Vypracoval: Gajdoš Miroslav

naspäť na začiatok
Vitajte na stránke Viliama Kohúta. NOVINKA !!! KNIHA NÁVŠTEV !!! NOVINKA